Potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych jest jednym z najpoważniejszych wypadków drogowych, którego skutkiem mogą być poważne obrażenia ciała poszkodowanego lub nawet jego śmierć. Niestety, takie wypadki zdarzają się częściej niż byśmy tego chcieli. Pomimo zmian w przepisach o ruchu drogowym oraz zaostrzeniu mandatów za tego typu wykroczenia, liczba tragicznych zdarzeń z udziałem pieszych wciąż rośnie. W takiej sytuacji ofiary potrącenia oraz ich rodziny często zastanawiają się czy mogą uzyskać odszkodowanie i w jakiej wysokości.

Na pierwsze z pytań należy oczywiście odpowiedzieć twierdząco. Niestety w tym miejscu pojawia się pierwszy problem, ponieważ bardzo często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe starają się zaniżać wypłacane odszkodowania lub uchylać się od ich zapłaty. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, pomoże przejść przez trudny proces likwidacji szkody oraz uzyskać należne odszkodowanie za potrącenie pieszego.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego – co obejmuje?

Odszkodowanie za potrącenie pieszego może obejmować różne rodzaje szkód, takie jak:

  • poniesione koszty leczenia i rehabilitacji,
  • utracone dochody z tytułu niezdolności do pracy,
  • zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne,
  • zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów usług pogrzebowych dla rodziny poszkodowanego, w przypadku jego śmierci.

Ważne jest, aby przy ubieganiu się o odszkodowanie skrupulatnie dokumentować poniesione szkody. Konieczne będzie przedstawienie dowodów na istnienie szkody, w tym np. rachunków za leczenie, opinii lekarskich czy zaświadczeń o utracie dochodów.

Jak uzyskać najwyższe odszkodowanie?

Kancelaria odszkodowawcza może pomóc w skompletowaniu dokumentacji i dochodzeniu roszczeń, a także negocjować z ubezpieczycielem uzyskanie  możliwie najwyższego odszkodowania. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania lub oferuje kwotę niższą niż ta, która należy się poszkodowanemu, kancelaria odszkodowawcza może wystąpić do sądu o jego przyznanie.

Warto pamiętać, że w przypadku potrącenia pieszego na pasach, kierowca pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka, co oznacza, że poszkodowany otrzyma odszkodowanie bez względu na to, czy kierowcy pojazdu zostanie przypisana wina (ma to na celu przede wszystkim chronić osoby poszkodowane). Ubezpieczyciel ma jednak prawo odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy pieszy ponosi całkowitą winę za spowodowanie wypadku.

Podsumowując, potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych to poważny wypadek, który może mieć tragiczne konsekwencje dla poszkodowanego. W takiej sytuacji, warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań, dzięki czemu jest w stanie skutecznie przeciwstawić się działaniom towarzystw ubezpieczeniowych i pomóc poszkodowanym w uzyskaniu należnego odszkodowania.