PROVENTI - Kancelaria Odszkodowawcza w Krakowie

Kompleksowa pomoc
w uzyskaniu odszkodowania.

Miałeś wypadek? Skorzystaj ze wsparcia profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej!
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Oblicz odszkodowanie
Kancelaria Odszkodowawcza w Krakowie

Skuteczne dochodzenie odszkodowań

Wypadki komunikacyjne

Więcej

Błędy medyczne

Więcej

Śmierć bliskiej osoby

Więcej

Uszkodzenie mienia

Więcej

Wypadki w rolnictwie

Więcej

Wypadki w pracy

Więcej

Miałeś wypadek lub stłuczkę w ciągu ostatnich 3 lat?

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów dalszych działań.

Dochodzenie odszkodowań Kraków

Dlaczego my?

Odpowiedź jest prosta: skutecznie pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich bliskim uzyskać od Towarzystw Ubezpieczeniowych należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesione krzywdy.

Kancelaria Proventi dochodzi wszelkich roszczeń związanych ze zdarzeniem. Dzięki współpracy z Kancelariami Adwokackimi wyspecjalizowanymi w obszarze odszkodowań, pomagamy osobom poszkodowanym dochodzić swych roszczeń zarówno na drodze przedsądowej jak i sądowej. Gwarantujemy kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Dzięki działaniom naszej Kancelarii wysokość wypłaconych świadczeń może być zdecydowanie wyższa od kwoty zaproponowanej początkowo przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Odszkodowanie krok po kroku

1

Bezpłatna
konsultacja

Omawiamy Twoją sprawę i weryfikujemy możliwości uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

2

Analiza
dokumentów

Zbieramy niezbędną dokumentację Twojej sprawy i przekazujemy do naszego działu prawnego.

3

Negocjacja
odszkodowania

Kontaktujemy się z firmą ubezpieczeniową i negocjujemy dla Ciebie najwyższą kwotę odszkodowania.

4

Decyzja
ubezpieczyciela

Akceptujesz zaproponowaną kwotę odszkodowania lub nasz adwokat będzie dalej walczył w sądzie.

Korzyści ze współpracy

Bezpłatna analiza sprawy i dokumentów.

Współpraca z najlepszymi kancelariami prawnymi.

Przejrzyste warunki i brak zbędnych formalności.

Wysokie kwoty oszkodowań i zadośćuczynień

Gwarancja bezpieczeństwa i najwyższego poziomu usług.

100+

Wygranych spraw sądowych naszych Klientów

4 248 984 PLN+

Przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia

Najczęściej zadawane pytania

Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania każdej osobie poszkodowanej, niebędącej sprawcą zdarzenia. Gdy następstwem wypadku jest śmierć, odszkodowanie przysługuje także rodzinie osoby poszkodowanej. Odszkodowanie obejmuje „wszelkie koszty” powstałe w wyniku rozstroju zdrowia i obrażeń odniesionych w wypadku. Należą do nich m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, opieki zdrowotnej nad poszkodowanym, dojazdów do placówek medycznych . Dodatkowo poszkodowany może dochodzić utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadku, kosztów przedmiotów uszkodzonych lub zniszczonych podczas wypadku oraz renty. Obliczenie wszystkich kosztów możliwe jest po dostarczeniu stosownej dokumentacji finansowej, paragonów i faktur.
Tak. Nawet gdy Twoje leczenie nadal trwa, możesz ubiegać się nie tylko o należne Ci pieniądze, ale również o zaliczkę na poczet przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji.
W przypadku gdy osoba poszkodowana w wypadku doznała poważnych obrażeń ciała (uszczerbek na zdrowiu trwający powyżej 7 dni), sprawa przedawnia się z upływem 20 lat od wypadku. Jeśli jednak obrażenia były mniej dotkliwe i uszczerbek na zdrowiu trwał 7 dni lub mniej – czas na dochodzenie roszczeń wynosi 3 lata.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno wypłacić kwotę bezsporną do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. Te pieniądze zapewniają możliwość skorzystania z profesjonalnej opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków. Często jednak kwota bezsporna jest znacznie niższa, niż zgłoszone roszczenie. Nasze doświadczenie wskazuje, że do wyegzekwowania całości roszczenia konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. Takie działania wydłużają nieco proces wypłaty roszczeń, jednak w większości przypadków gwarantują uzyskanie znacznie wyższej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.
Kwotą bezsporną określamy część roszczenia odszkodowawczego, co do której nie ma wątpliwości w kwestii jej wysokości. Jej wypłata następuje najczęściej w ciągu 30 dni od zgłoszenia roszczenia i przyjęcia odpowiedzialności przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, jednak nie później niż do pół roku.
Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych czy zaliczek na poczet prowadzenia sprawy. Bezpłatnie zweryfikujemy i przeanalizujemy dokumentację sprawy, aby efektywnie i skutecznie walczyć o jak najwyższą kwotę odszkodowania. Rozliczenie następuje zazwyczaj w formie prowizji, dopiero po wypłacie należnego odszkodowania. Jest to najkorzystniejsza forma rozliczenia dla Klienta, ponieważ płaci dopiero gdy otrzyma pieniądze.

Czy wiesz, że...

  • Około 90% odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe jest zaniżone
  • Firmy ubezpieczeniowe zaniżają wysokość wypłacanych odszkodowań nawet o 70%
  • Zaledwie 5% poszkodowanych domaga się odszkodowania od ubezpieczycieli w sądzie
  • Możesz ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu
Odszkodowania Kraków

Miałeś wypadek lub stłuczkę?
Ubezpieczyciel zaniżył Twoje odszkodowanie?