Śmierć bliskiej osoby w wypadku samochodowym to dla rodziny ogromny ból i cierpienie, którego następstwem może być wieloletnia trauma. W takich okolicznościach zazwyczaj nie myśli się o odszkodowaniu i pieniądzach, jakie przysługują rodzinie i bliskim ofiary. Choć pieniądze te nie zwrócą życia zmarłego, warto mieć świadomość kiedy zadośćuczynienie się należy oraz co zrobić, aby je otrzymać.

Czym jest zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby jest to rodzaj świadczenia, mającego na celu rekompensatę cierpienia i krzywdy psychicznej, doznanej w wyniku śmierci osoby najbliższej. Ponadto, zadośćuczynienie ma za zadanie pomóc osobom pokrzywdzonym zaadaptować się do nowej rzeczywistości oraz złagodzić następstwa wypadku.

Kto może otrzymać zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie może przysługiwać najbliższym członkom rodziny zmarłego, jednak zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie tylko stopień pokrewieństwa, ale i faktyczne relacje z osobą zmarłą są decydujące w kwestii tego, kto może ubiegać się o zadośćuczynienie. Jak pokazuje praktyka, do kręgu najbliższych członków rodziny zaliczyć można małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, jak również wnuków oraz teściów. Zadośćuczynienia dochodzić mogą także osoby spoza kręgu rodzinnego, np. konkubent.

Wysokość zadośćuczynienia dla członków rodziny

Kwota zadośćuczynienia przysługującego członkom rodziny osoby zmarłej nie jest ściśle określona w ustawie. Decydującym kryterium jest w tym przypadku rozmiar krzywdy, a także stopień pokrewieństwa. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12.06.2019 r. (sygn. akt: I ACa 62/19, LEX nr: 2770847) wskazuje, że na rozmiar krzywdy wpływać może wiele czynników, tj:

  • cierpienie moralne,
  • wstrząs psychiczny,
  • poczucie osamotnienia i pustki,
  • rola pełniona w rodzinie przez zmarłego,
  • rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym,
  • wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby bliskiej,
  • stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zdolność do jej zaakceptowania,
  • wiek pokrzywdzonego.

Jak już wcześniej wspomniano, rozmiar krzywdy oceniany jest indywidualnie, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności sprawy. Aby móc ocenić wysokość zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby, należy uwzględnić dynamiczny charakter krzywdy wywołanej śmiercią takiej osoby, stopień cierpień psychicznych, ich długotrwałość, a także intensywność. Biorąc powyższe pod uwagę, wysokość zadośćuczynienia w zależności od konkretnych okoliczności może kształtować się na poziomie od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych.

W jaki sposób ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

O zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby należy wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym polisę ma sprawca zdarzenia. Można to uczynić samodzielnie, jednak biorąc pod uwagę charakter sprawy, towarzyszące jej emocje oraz metody działania ubezpieczycieli, warto powierzyć prowadzenie tej sprawy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która oprócz pomocy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, podejmie również odpowiednie działania w imieniu osób poszkodowanych, mające na celu zapewnienie im możliwie najwyższego zadośćuczynienia.